เที่ยว 3เกาะไข่ครึ่งวัน เช้า-บ่าย

คุณสมบัติสินค้า:

เที่ยวเกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน เรือสปีดโบ้ท

Share

 


เที่ยว 3 เกาะไข่ เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน เรือสปีดโบ้ท 
เที่ยวเกาะไข่ เป็นเกาะที่มีความสวยงามของหาดทราย และน้ำทะเลที่ใสจนมองเห็นปลาน้ำตื้นมากมาย และบริเวณเกาะไข่ ยังเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามอีกด้วย

 • ป็นโปรแกรมครึ่งวัน ไป-กลับ
 • มี 2 รอบเวลาให้เลือก
  1. ครึ่งวันเช้า เวลา 09.00-12.30น.
  2. ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.30-17.00น.

 • เดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท 


Itinerary

         ครึ่งวันเช้า

 •  08.30
  เดินทางถึงท่าเรือนำท่านเช็คอิน มีบริการ ชา กาแฟ  จากนั้นเตรียมพร้อมออกเดินทาง

 •  09.00
  ออกเดินทางมุ่งหน้าสูเกาะไข่ 

 •  09.30
  ถึงบริเวณเกาะไข่ใน ทุกท่านทำกิจกรรมดำน้ำ ดูปลาและชมปะการังที่สวยงาม 

 •  10.30
  จากนั้น เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำ ดูปลาชมปะการังหลากหลายสีสัน

 •  11.00
  เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย เดินทางรูปบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส 

 •  12.30
  ออกจากเกาะไข่ เดินทางกลับท่าเรือ

  ครึ่งวันบ่าย

 • 12.00
  รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก เดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ

 • 13.00
  เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเช็คอิน มีบริการ ชา กาแฟ  จากนั้นเตรียมพร้อมออกเดินทาง

 • 13.30
  ออกเดินทางมุ่งหน้าสูเกาะไข่ 

 • 14.00
  ถึงบริเวณเกาะไข่ใน ทุกท่านทำกิจกรรมดำน้ำ ดูปลาและชมปะการังที่สวยงาม 

 • 15.00
  จากนั้น เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำ ดูปลาชมปะการังหลากหลายสีสัน

 • 16.00
  เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย เดินทางรูปบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส

 • 17.00
  ออกจากเกาะไข่ เดินทางกลับท่าเรือ

  ราคา
  ลูกค้าเดินทาง
  ไปท่าเรือเอง 
  700.-
  ผู้ใหญ่750.-
  เด็ก (3-11)600.-
  **โปรฯราคาพิเศษถึง 30 มิถุนายน 2567
ราคานี้รวมอะไรบ้าง

  มัคคุเทศก์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง
  มีเครื่องดื่ม ผลไม้ คอยบริการตลอดทริป
  มีอุปกรณ์ดำน้ำครบครัน หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ 
 ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

 หมายเหตุ

 • โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม  ของสภาพอากาศ ระดับน้ำทะเล
  เพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในวันเดินทางกรณีมีพายุเข้า และถ้ากรมเจ้าท่ามีการสั่งไม่ให้เรือออก ทางเราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าPowered by MakeWebEasy.com